Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, facturen, leveringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van onze diensten / producten deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.Artikel 2: Prijzen & BTW2.1 Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en producten zijn inclusief 21% BTW.2.2 Expeditie internet behoudt zich het recht om prijzen te allen tijden te wijzigen. Zij biedt geen enkele garantie dat geleverde producten of diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd / aangeboden, als dat zij in het verleden werden gedaan.Artikel 3: Levering3.1 Er zijn 2 manieren van levering. Levering bij videotrainingen: Na betaling volgt directe toegang tot het product. De klant ontvangt de login en/of download gegevens in een automatisch verstuurde e-mail. Levering bij live evenementen: Na betaling krijg je een bevestiging van betaling. Vervolgens volgt in de dagen voor het evenement de levering van de toegangsbewijzen en aanvullende informatie via e-mail.Artikel 4: Aansprakelijkheid4.1 Alle afnemers van de diensten en/of producten van Expeditie Internet stemmen vrijwillig toe alle risico’s van de diensten en software voor eigen rekening te nemen.4.2 Expeditie Internet en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies of schade, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden diensten en/of producten. Tevens kan Expeditie Internet niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale / psychologische klachten.4.3 De inhoud van deze website is door met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de Expeditie Internet aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.4.4 Elke inspanning is geleverd om een getrouw beeld te geven van deze dienst. Expeditie Internet geeft echter geen garantie dat de klant geld zal verdienen met de aangeboden producten en diensten. Dit kan namelijk van verschillende factoren afhankelijk zijn, waaronder o.a. (maar niet uitsluitend) de eigen inzet van de klant. Dit product is niet bedoeld als hulpmiddel om snel rijk te worden.4.5 Expeditie Internet wijst iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid, accuraatheid, veiligheid of betrouwbaarheid van deze dienst.4.6 Expeditie Internet behoudt zich het recht voor om op enig moment de dienst te wijzigen, schorsen of op te heffen met of zonder kennisgeving aan en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant. 

Plaats een reactie